Rejse-
bestemmelser

Har du spørgsmål til vores bestemmelser, så tøv ikke med at tage fat i os.
CORONA UPDATE

Viking MC Tours er medlem af Rejsegarantifonden

Hos os har du altid – uanset hvornår du bestiller din rejse – automatisk garanti for, at din rejse kan blive flyttet, ændret til en anden rejse eller blive refunderet, hvis din bestilte rejse bliver aflyst på baggrund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger og anvisninger.

Du kan derfor trygt bestille din rejse.

HUSK, i Viking MC Tours prioriterer vores gæsters sikkerhed frem for alt, så vi tager ikke afsted før det er helt sikkert igen at rejse. Vi følger altid myndighedernes anvisninger og anbefalinger.

Teknisk arrangør:

Viking Motorcycle Tours Aps. CVR nr.: 38847082, medlem af Rejsegarantifonden nr. 2850.

Bestilling:
Rejserne på dette websted kan bestilles hos Viking MC  Tours
Bestilling kan ske via internettet eller på tlf.: +45 53 85 34 08

Husk:
At du først er endelig tilmeldt turen, når du har indbetalt  depositum.
At når du rejser i USA skal du have en rejseforsikring da man ikke er dækket af sygesikringen i USA

Vi anbefaler:
At man tegner rejseforsikring med afbestillingsforsikring. Forhør dig hos dit forsikringselskab eller hos et af rejseforsikringselskaberne.

Betaling:
Ved tilmelding: betales et depositum på minimum kr. 5.000,- pr. person. Rest betaling: betales seneste 90 dage før afrejse.​

Afbestillingsforsikring:
Dette skal man tegne ved eget forsikringsselskab. Viking  Motorcycle Tours tilbagebetaler ikke allerede indbetalte rater, her skal kunden ved afbestilling gøre brug af sin afbestillings forsikring efter gældende regler. Efter bindende tilmelding vil det indbetalte depositum på kr. 5.000,  således ikke kunne refunderes. 90 dage før afrejse vil man ikke kunne få tilbagebetalt nogen del af rejsens pris.

​Betaling skal være os i hænde senest 8 dage efter fremsendt  faktura. Aftalen er bindende for deltageren, når depositum er betalt, og ved indbetalingen bekræfter kunden at have læst dokumentationen på webstedet og vores  betingelser – og har accepteret og godkendt de for rejsen gældende vilkår herunder særlige vilkår ved afbestilling.

Særlige betingelser:
Viking Motorcycle Tours returnerer ikke  allerede  indbetalte depositum og restbeløb   hverken helt eller delvist iht. ovennævnte betalingsbetingelser. Viking Motorcycle  Tours kan ikke gøres ansvarlig for evt. kurstab i forbindelse med  denne uventede udbetaling og kunden må gøre brug af sin afbestillings forsikring efter gældende regler.

Kørekort:
Gæsterne medbringer selv gyldigt kørekort – Dansk kørekort er ok.

Inkluderet i rejsens pris:
Prisen og eventuelle tillæg er anført under omtalen af de enkelte  rejser og er baseret på, at 2 personer deler et dobbeltværelse. Prisen er ligeledes baseret på, at du følger gruppen ud og hjem  (gruppebillet).

Indkvartering:
Viking Motorcycle Tours forbeholder sig ret til at benytte andre  hoteller af samme standard, end de i programmet nævnte. På visse  hoteller kan der forekomme uensartede værelser. Ønsker  man som enerejsende at dele et dobbeltværelse, kan dette kun lade sig gøre, såfremt en anden enerejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves eneværelsestillæg.

Sygesikringsbevis:
Ved ture til USA gælder Det Gule Sygesikringsbevis ikke, her  påhviler det deltageren selv at tegne en rejsesygeforsikring som  dækker i USA.

Deltagerens ansvar:
Deltagere, der ikke møder på rette tid og sted eller ikke kan rejse  på grund af manglende rejsedokumentation, ugyldigt pas, afvisning  af immigrationsmyndigheder, nødvendige visa eller eventuelle vaccinationer, eller andre årsager, kan ikke forvente nogen godtgørelse. Er deltageren ikke dansk statsborger, påhviler   det deltageren selv at søge oplysning om de krav, der stilles for  indrejse i det pågældende land. Ved rejser i USA skal passet have  en  gyldighed på 6 måneder efter rejsens afslutning. Eventuel  afvisning ved indrejse i USA uanset grund, er deltagerens eget ansvar og betragtes som udeblivelse fra turen og deltageren kan  efterfølgende ikke gøre krav gældende imod rejseudbyderen i  forbindelse hermed.

Forsinkelser og aflysninger af fly kan forekomme og det har  rejseudbyderen ingen indflydelse på. Krav i den forbindelse er en sag mellem rejsedeltagerens forsikringsselskab eller flyselskabet. Krav vedr. forsinkelser eller aflyste fly kan ikke gøres gældende  over for rejseudbyderen.

Alle deltagere har pligt til at rette sig efter anvisninger fra guide,  hotelejere, motorcykeludlejer, transportselskaber og lign. i  forbindelse med gennemførelse af rejsen. Den enkelte deltager er  selv ansvarlig for enhver skade som de måtte få eller pådrage  andre under rejsen herunder materielle skader af enhver art. Danskere der rejser til USA er under Visa Waiver programmet og skal inden afrejse ansøge og godkendes via  hjemmesiden:
https://esta.cbp.dhs.gov

Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger, samt rigtigheden af disse, alene påhviler den rejsende. Manglende, eller   ukorrekt afgivelse af oplysninger, kan medføre omfattende konsekvenser for den rejsende. Viking Motorcycle Tours har intet ansvar for afgivelse af ovennævnte oplysninger, hvorfor Viking Motorcycle Tours ikke kan blive mødt med krav, der måtte udspringe heraf grundet manglende, eller mangelfulde oplysninger. Spørgsmål i forbindelse med afgivelse af oplysninger  skal rettes til den amerikanske ambassade i Danmark. For flere oplysninger om denne se:
https://dk.usembassy.gov

​Viking Motorcycle Tours stiller følgebil til rådighed under rejsen.  Følgebilen fungerer som servicevogn under rejsen og kan bruges til  transport af bagage, kufferter og evt. trætte passagerer eller andet. Dette forgår på deltagerens eget ansvar og rejseudbyderen kan  ikke gøres ansvarlig for nogen form for skader på MC eller bagage  af nogen art under transporten herunder bortkommen bagage  uanset årsagen hertil.  Der gøres opmærksom på, at vejene kan være ujævne og der kan være mange sving, stigninger og skader under transporten kan forekomme. ​

Ydelser under turen:
Hvis deltageren fravælger at følge den fastlagte tur sammen med guiden, hvori der ifølge programmet indgår enten entre, afgift, rundvisning eller lignende, har deltageren ikke krav på at få disse udgifter godtgjort. Der vil under turen være mulighed for at foretage tilvalg ud over de ydelser der er inkluderet i prisen på rejsen.​

Motorcykler:
Ønsket om motorcykeltype opfyldes, så vidt det er muligt. Opgiv altid 1. og 2. prioritet. Viking Motorcycle Tours kan ikke garantere, at den ønskede motorcykeltype er til rådighed ved ankomsten. Ved ankomsten til USA udleveres udlejerens handelsbetingelser, som skal afleveres i underskrevet stand samtidig med udlevering af motorcyklen. Leje og drift af motorcykel er et forhold udlejer/lejer imellem. Ved drift forstyrrelser, f.eks. motorskade osv., ydes erstatning fra udlejer efter udlejers regler.
​​
Et depositum erlægges, som et print af kreditkort hos udlejeren (Visa, Diners, Mastercard eller American Express). Depositum kan ikke betales kontant til udlejeren. Uden dette print udleveres motorcyklen ikke. Det er derfor en nødvendighed at du har rådighed over et af ovenstående kreditkort, og at du sørger for via din bankforbindelse, at der er det nødvendige rådighedsbeløb, dog min. $ 2000,-.

Rejsedeltagerer der har betalt for en MC vil skulle indgå i et kontraktlig forhold med MC-udlejeren i USA. Det kontraktlige forhold er imellem deltageren og MC-udlejeren og rejseudbyderen kan ikke drages til ansvar i den forbindelse. Kontraktforholdet er alene imellem deltageren og MC udlejeren. Rejseudbyderen formidler udelukkende kontrakten og betalingen for lejeperioden.

Ved havari, motorskade eller andet driftstop kan det ikke forventes, at udlejer omgående stiller anden motorcykel til rådighed.
Må turen afbrydes eller ændres p.g.a. uheld, havari eller vejrforhold, ydes der ikke erstatning. Kan deltagerne ikke nå frem til det planlagte overnatningssted p.g.a. uheld, havari eller vejrforhold, er en anden overnatning for egen regning.

Ved uheld med personskade hjælper guiden med at skaffe lægehjælp, og sende information til pårørende og forsikringsselskab i Danmark. Derefter vil guiden fortsætte turen sammen med resten af rejsedeltagerne.

Ved uheld med mekanisk skade kontaktes udlejer, som sørger for at finde et værksted, der kan påtage sig en evt. reparation.

Motorcykelforsikring:
Der er i alle vores motorcykelrejser til USA inkluderet en kaskoforsikring pa motorcyklen. Gæsterne hæfter dog for selvrisikoen som typisk er fra $ 100,- $ 2000.- (kan variere fra udlejer til udlejer) hvis der sker uheld, eller motorcyklen bliver stjålet. Rejsedeltageren hæfter for dette beløb, uanset om man selv er skyld i skaden eller ej. Regres overfor modpart er en sag mellem rejsedeltageren og modparten.

Afbestilling:
Afbestilling på grund af sygdom eller andet.
Det påhviler deltageren selv at tegne afbestillings- og sygdomsforsikring.

Ændring og afbestilling af rejsen:
Rejsen kan ændres omkostningsfrit indtil depositum betaling er modtaget. Efter indbetaling af depositum, er aftalen bindende. For afbestilling af pakkerejser (fly samt anden turistmæssig ydelse) er de generelle annulleringsregler følgende: Annulleres rejsen før afrejse, er annulleringsgebyr svarende til det indbetalte depositum og restbeløb. Indgår køb af billetter til f.eks. teater, koncerter, udflugter eller lignende, er disse ikke refunderebare. Ændring af motorcykel- eller værelsesvalg kan frit ske frem til 3 mdr. før afrejse. Herefter kan ændringer kun fortages efter nærmere aftale og imod et administrationsgebyr på kr. 2500.- Fraråder Udenrigsministeriet rejse til et rejsemål kan rejsen annulleres. Se udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk

Overdragelse af rejsen:
Overdragelse af rejsen til anden person er pga. underleverandørers regler sjældent muligt. Check altid med rejsebureauet om gældende regler for din rejse.

Afbestilling ved sygdom:
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring som dækker omkostninger såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje.


Aflysning fra Viking Motorcycle Tours’s side:
For at gennemføre en rejse skal der i reglen være minimum 10 deltagere. Hvis en aflysning er nødvendig, får deltagerne besked senest 30 dage før afrejse med tilbud om anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af alle indbetalte beløb. Rejsen kan evt. gennemføres mod betaling af et tillæg.

Reklamationer:
Eventuelle reklamationer under rejsen skal straks fremsættes over for arrangørens repræsentant på stedet og rejsebureauet, således at fejl/mangler kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe. Manglende reklamation til rejsebureauet vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Bemærk, binder du dig kontraktligt med din underskrift på et dokument, f.eks. ved udlevering af lejebil eller motorcykel, vil denne være bindende, uanset hvilke mundtlige informationer der måtte være afgivet. Rejsebureauet kan i disse tilfælde ikke være behjælpelig med erstatning, refundering og andet.

Forbehold:
Viking Motorcycle Tours forbeholder sig ret til ændringer i rejsebetingelser, rejseruter, datoer, priser, indkvartering o.s.v., hvis det af uforudsete grunde skulle blive nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl.

Prisændring: 

Viking MC Tours ApS /rejsearrangøren må ændre i den aftalte pris for pakkerejsen, når ændringen sker som en direkte følge af ændringer i:

  • prisen for transporten af passageren på grund af ændringer i brændstofpriser
  • skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen
  • valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen

Hvis der sker ændringer i prisen på pakkerejsen, skal Viking MC Tours ApS, hurtigst muligt, senest 20 dage før afrejsen underrette dig som rejsedeltager om prisforhøjelsen med begrundelse for ændringen i prisen, og hvordan beregningen af prisændringen er foretaget.

Eksempler på ændringer i prisen på pakkerejsen:
Hvis lufthavnsafgiften stiger med 200 DKK, vil prisen for pakkerejsen stige med 200 kr.

Ved ændring i valutakursen vil prisen på pakkerejsen stige med stigningen i valutakursen:
Hvis rejsen er beregnet ud fra en USD-kurs på 6,50 DKK, og der sker en stigning i USD-kursen stiger til 7,20 DKK vil denne kursændring forhøje rejsens pris.

Eksempel: Hvis rejsens pris er på 10.000 kr. / 6,50 gammel kurs * 7,20 = nypris på rejsen på 11.076,92 DKK.

Prisen må max. blive forhøjet med 8 procent af pakkerejsens pris. Hvis Viking MC Tours ApS forhøjer prisen med mere end 8 procent af pakkerejsens pris, er du som rejsedeltager berettiget til at annullere rejsen og få dine penge tilbagebetalt.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. Viking MC Tours ApS har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

Priserne er beregnet ud fra en USD-kurs på 6,50 DKK. Ved udsving i USD-kursen, der har betydning for prisen på pakkerejsen, vil prisen på rejsen stige i forhold til stigningen på USD-kursen.


Den Danske Rejsegaranti:
Alle rejsekunder er omfattet af den Danske garantifond. Vores Reg.nr i fonden er: 2850.